Agerfeld VVS Smede og Maskinforretning A/S
Holstebro, Danmark