K.S.M. Kragelund ApS
+45 75 89 37 11
Bøgballevej 19,
Løsning 8723, Danmark

Profil

Smede- og maskinfabrikken K.S.M. Kragelund ApS mellem Vejle og Horsens hører til en af de mange midtjyske maskinindustrier i støt vækst. Virksomheden startede i 1961 med en ansat og har været i konstant udvikling siden. Fabrikken har i dag ca.80 medarbejdere. 

Historie

I 1999 købte K.S.M. Kragelund ApS firmaet A/S Kolster Engineering – et ingeniørfirma med speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld til bl.a. kraftvarmeindustrien og containerskibe. Ved årsskiftet 2015 blev firmaet fusioneret med K.S.M. Kragelund ApS og indgår nu i KSM som en selvstændig afdeling.

K.S.M. Kragelund ApS har gennem sit virke i branchen gjort sig kendt ved kvalitet, stor fleksibilitet, et højt serviceniveau, leveringssikkerhed, veluddannede medarbejdere, en fornuftig prispolitik samt samarbejdsvilje og -evne.

KSM’s ejere tager del i de fleste aktiviteter, og gennem en flad ledelsesstruktur sikres en høj grad af medarbejderindflydelse. Det giver en positiv indstilling og afspejler en stor grad af samarbejdsvilje- og evne. Herigennem håber vi at blive det mest naturlige valg for vores kunder.

Køb produkter fra Kramp