Rotorharvetænder

221 produkter
Rotorharvetænder

Tænderne udgør den kritiske grænseflade med såbedet og de bedste kvalitets rotorharvetænder og diske  vil give dine afgrøder de mest gunstige betingelser - så dine afgrøder kan trives og give dig et stort udbytte. 

En maskine, der tjener mange formål 

Rotorharven er et universelt redskab for landmænd på grund af dens effektivitet, når det gælder brydning og bearbejdning af jorden.

En af fordelene ved rotorharven er, at den i høj grad bidrager til markens udbytte.  Harven tjener at opretholde jordens naturlige sammensætning i stedet for blot at vende dens lag. Maskinen kan bruges i kombination med enhver type såmaskine hvilket medvirker til en reducering i driftsomkostningerne. Således kan hele processen med jordbearbejdning og såning udføres i en enkelt runde. Det forhindrer samtidigt at jorden forringes når jorden bearbejdes flere gange.

Din rotorharve har brug for de bedste kvalitetsdele for at fungere optimalt. Se vores brede udvalg af rotorharvetænder for at få mest muligt ud af din harve.

Forbered jorden med harve diske

Foruden rotorharvetænder tilbyder Maykers også harvediske eller tallerkner, som er en anden type produkt, der tjener samme formål med at forberede jorden til plantning eller såning. Harve diske forbedrer jordens granulering og kan ødelægge ukrudt ved at nedbryde knolde og overflade skorper. Sammenlignet med anvendelse af harvetænder er disc-harven mere oplagt at bruge i dybere jord, da de er tungere end tænderne.

Maykers leverer en bred vifte af harvediske og harvetallerkner, herunder almindelige skiver, rulleskær, centerløse skiver og takket skiver.

Jordbearbejdning - essentielt for dit landbrug

Landmandens vigtigste ressource er jorden. Forbedring af jordens udbytte opnås gennem en kombineret indsats for konstant at vælge og optimere sine dyrkningsmetoder. Dertil kommer en optimal udnyttelse af lokale forhold og af de teknologiske værktøjer og maskiner man har til rådighed. Forberedelse af jorden til såning er en essentiel opgave for at opnå det størst mulige udbytte af sine marker.

Tips til optimering af såningen:

  • Efter den primære jordbearbejdning skal jordoverfladen nivelleres for at skabe et ensartet udgangspunkt for en effektiv såning.
  • Jordens arbejdsdybde skal være ensartet i processer. 
  • I det øverste jordlag skal jorden være porøs og porerne skal være store nok til at sikre, at planterødderne får den tilstrækkelige mængde vand og lufttilførsel.
  • Mens dine rotorharvetænder er afgørende for at nedbryde klumper og pakket jord, skal du også være opmærksom på at fordelingen af knolde bliver så jævnt fordelt som muligt, da også dette vil have en positiv effekt på planternes udvikling. 

Kvaliteten af ​​dine harvetænder er afgørende for at opnå den bedst mulige jordbearbejdning. Hos Maykers kan du finde de bedste produkter fra populære mærker som fx Kramp, Lemken, Amazone og Kuhn

Spørg en ekspert

Hvis du har spørgsmål til valg af harvetænder eller tilbehør til din harve, kan du spørge en ekspert direkte via Maykers. Gå til et produkt, du har brug for, eller har spørgsmål til, og klik på 'spørg en ekspert'. Herefter starter du en chat direkte med en lokal ekspert på området.