OctoWood
Leveret af Kramp Danmark

 

OctoWood: stort fokus på kvalitet

OctoWood-pæle er lavet af svensk træ af høj kvalitet – et unikt, naturligt og vedvarende materiale. Livscyklusanalyser af forskellige typer materialer til pæle, bestilt af den svenske vejtjeneste (Vägverket), viser, at træ har klare fordele i forhold til andre materialer. Hverken beton eller stål kan præstere på linje med det naturlige råmateriale træ. Produkterne transporteres med jernbane så ofte som muligt, hvilket giver en meget lavere miljøbelastning.

 

Om OctoWood

Rundvirke Industrier AB er moderselskabet for den svenske specialtømmerkoncern. OctoWood er en del af koncernen. I løbet af et århundrede er koncernen vokset til en af de største inden for specialtømmer i Sverige. Koncernen er karakteriseret ved sit klare fokus på kvalitet – lige fra indkøb af råmaterialer til salg. Koncernens formål er forædling og forarbejdning af specialtræ.

Se hele vores sortiment her.