LifeStart

Leveret af Trouw Nutrition

 

Start på livet afgør livets ydelse

I det kritiske tidsvindue ved starten på livet er det kun LifeStart, som har videnskaben, løsningerne og anvendelsesmulighederne til at udnytte potentialet for malkekvæg.

Lås op for det fulde potentiale i unge dyr

LifeStart, Trouw Nutritions videnskabelige platform, har vist, at investeringer i dyrets liv fra starten inklusiv perioden for adskillelse har en dyb og langtidsvirkende effekt på dyrets potentiale og livslange ydelse, fremmer bæredygtigt landbrug og hjælper med at opnå de bedst mulige finansielle resultater for producenten.

LifeStart | Drøvtyggere

LifeStart er rettet imod høj gennemsnitlig daglig tilvækst (ADG) og høj vægt ved afvænning.

Trouw Nutrition hjælper fortsat producenter med at investere i fremtidig ydelse ved optimeret ernæring for unge kalve i de tidlige faser af deres liv, hvilket har en betydelig påvirkning på fremtidig produktion. Trouw Nutrition kommunikerer dette gennem konceptet "Start på livet afgør livets ydelse". At give unge dyr betydeligt højere niveauer af mælkeerstatning og ekstra foder end konventionel fodring fører til sundere dyr og hurtigere vækst, hvilket giver mere bæredygtigt producerende mælkekvæg.

LifeStart | Svin

Tidlig kvalitetsernæring er lig højere vækst.

Trouw Nutrition LifeStart-konceptet forklarer, hvordan ernæringspåvirkning i denne tidsperiode har betydelig og langtidsvarende effekter, da forbrændingssystemet kan "omprogrammeres" i denne tidsperiode til at komme tættere på det genetiske potentiale eller endda stimuleres til at opnå højere potentiale. For at opnå optimal ydelse for grisene er det afgørende at forberede en pattegris' tarmsystem til foderfordøjelse så tidligt som muligt.

LifeStart kombinerer ekspertise inden for dyresundhed og -ernæring i verdensklasse med praktiske erfaringer med at styre en gård.

Med aktuelt fokus på opdræt af smågrise har LifeStart hjulpet med at definere en bevist metodologi for at opdrætte sundere smågrise med bedre ydelse. Den tilføjede værdi fra Trouw Nutrition på LifeStart-programmet fokuserer på smågrisenes sundhed og ydelse via en foderplan, der anvender ernæring i høj kvalitet. Dette program har potentialet til at hjælpe den globale svineindustri med at tage et kæmpespring fremad og reducere behovet for reaktive indgreb grundet dyresundhed.