Kersia
Leveret af Kersia

 

Kersia tilbyder gårdejere en metode, der respekterer god praksis og optimerer gårdens indtjening

 

Denne metode er baseret på effektive og innovative løsninger, der sikrer alle aspekter af opfostring eller hygiejne, der spiller en vigtig rolle. Kersia arbejder sammen med dig, i din besætning for en maksimering af sikkerhedsniveauet inden for hygiejne. Tjek vores udvalg af produkter ud:

Supplerende foder

Udvalget af supplerende foder sigter mod hele tiden at forbedre besætningens ydeevne. Diætetiske løsninger og supplerende foder dækker dyrets fulde livscyklus:

  • Hjælp til kalve

Fødevaresikkerhed på gården begynder med sunde kalve. Kalvens fødsel og opvækst er væsentlig for besætningen og er det vigtigste, der skal optimeres. Til hjælp for gårdejerne i deres dagligdag tilbyder Kersia en række egnede løsninger, der er designet til kalve for at give dem alle de nøgleelementer, der er nødvendige fra deres fødsel til de vænnes fra.

  • Bolusser

Hjælp der gives til malkekvæg, giver dem alle de næringsstoffer de behøver til en sikker mælkeproduktion. Diætetiske komplementerende løsninger, der tilbydes af Kersia, hjælper koen i hele dens fysiologiske cyklus og giver den specielle næringsstoffer, som hjælper koen under kælvningen og under laktation. Kersias formål er at forhindre stofskiftesygdomme på det afgørende punkt i mælkecyklussen.

 

Klovpleje

Enhver strategi til hygiejne på gården, må nødvendigvis være særlig målrettede mod dyrene. Når malkekøer bevæger sig, kan det have en negativ virkning på indtjeningen (reduktion af foderindtag, vandoptagelse, vomfunktion). For at undgå dette tilbyder Kersia løsninger til desinfektion og hygiejne for at forbedre klovenes kvalitet og integritet. Der tilbydes forskellige løsninger: fodbad eller spray.

Yverpleje

Fødevaresikkerhed begynder i malkerummet. Kersia vil forhindre virkningen af dårlig malkehygiejne. Målet er at undgå kontamination fra miljøet omkring yveret og undgå krydskontamination under malkning. Kersia-programmer leverer desinfektion på hvert trin, før og efter malkning. Vores produkter er designet til at imødekomme gårdejernes og fødevareindustriens krav. De er effektive, enkle i brug, og overholder lovmæssige krav til hygiejne og desinfektion.

  • Før malkning

Der eksisterer en risiko for patogener, der kontaminerer mælk ved mangel på hygiejne før malkning. God hygiejne før malkning giver følgende fordele:

- Reduktion af malketiden med 10 % til 20 %

- Et mindre totalt bakterietal, lig med bedre mælkekvalitet

- Bidrager til programmet til reduktion af risikoen for mastitis (mælkefeber) og andre sanitære problemer med yveret

  •  Efter malkning

Efter malkning kan bakterier trænge ind i patternes kanaler, som forbliver åbne i mindst en halv time, hvilket udgør en risiko for yverinfektion. Denne type infektion resulterer i betydeligt økonomisk tab, hvilket kunne undgås. For at forhindre dette yder Kersia-produkter forbedringer i de to nedenstående områder:

- Yverets/pattens tilstand, takket være deres kosmetiske styrke

- Yverets/pattens beskyttelse, takket være deres desinficerende virkning

Kersias fulde udvalg af efter-malkningsprodukter fungerer forebyggende.

Rengøring & desinfektion

Desinfektion er en handling, der eliminerer patogene micro-organismer. Rengøring er nødvendig inden desinfektion, og kvaliteten af en sådan rengøring vil have indflydelse på, hvor effektiv desinfektionen vil blive. Derfor tilbyder Kersia en kombination af rengøringsmidler og desinfektionsmidler sammen.

  • Stald og overflader

Rengøring og desinfektion af bygninger med kvægbesætninger er et vigtigt middel til at holde smitsomme sygdomme i ave. Disse midler bidrager til at reducere niveauet af bakterier i det miljø, dyrene lever i.

  • Malkemaskine

Kersia tilbyder et komplet udvalg af produkter til rengøring og desinfektion af malkeudstyr. Med Kersias løsninger forhindres aflejringer, og udstyr efterlades helt rent, lige meget hvad vandets pH er. De er besparende, ikke aggressive over for materialet, og giver meget gode bakteriologiske resultater. Dette er et centralt punkt i mælkeproduktion. Kersia anbefaler enkle og effektive metoder, der sikrer renlighed og også desinfektion mellem malkning og under malkning. Kersia anbefaler desinfektion af kopsæt mellem hver ko for at minimere krydskontamination under malkning.

  • Rengøring og desinfektion med klud

Kludene til rengøring skal rengøres og desinficeres for at undgå kontamination under rengøringen af yveret. Kersia anbefaler enkle og effektive metoder, der sikrer renlighed og også desinfektion.

Se hele vores sortiment her.