Vådfoderfokus: Dødeligheden faldt 20 procent og søerne blev hurtigere drægtige

Trouw
29. september 2021

”På Solvang Svineavl var søerne utrivelige, gad ikke æde og smågrisene fik diarré med høj dødelighed. Efter adskillige analyseraf vådfoderet viste hovedårsagen sig at være gær i vådfoderet. Ved at følge råd fra Trouw Nutrition fik søerne igen appetit, og dødeligheden i farestalden faldt med 20 procent,” siger driftsleder Søren Moss Christensen, Solvang Svineavl. Søren Moss Christensen fortæller, at man ellers havde forsøgt mange ting: medicin, ekstra jern, fik taget mange blodprøver og gennemgået fodringsanlægget, men uden at finde årsagen. På Solvang Svineavl ved Eskebjerg på Vestsjælland er der 700 renracede Duroc og Yorkshire søer.

”Det viste sig, at der var et meget højt indhold af gær i vådfoderet, mens vandet ikke fejlede noget. Derfor prøvede vi at tilsætte nogle få promille af Trouws Selko-BE+, og det gav hurtigt en forbedring af søernes ædelyst,” fortæller teknisk specialist fra Trouw Nutrition, Palle Hemmingsen.

Sådan var processen på Solvang

Søerne i farestalden og i løbeafdelingen tildeles vådfoder. Der var ikke problemer med søernes ædelyst i drægtighedsstalden, hvor de tildeles tørfoder. Det kunne tyde på, at det var noget med vådfoderet, det var galt med. ”Af en kollega blev jeg henvist til teknisk specialist fra Trouw Nutrition, Palle Hemmingsen. Palle havde hjulpet kollegaen af med hans problem. Sammen med Palle gennemgik vi hele processen fra vådfoderfremstillingen og helt ud til søernes krybbe, og der blev udtaget prøver af såvel foderet forskellige steder i anlægget samt af vandforsyningen,” siger Søren Moss Christensen. På Solvang er der hjemmeblandingsanlæg.

Søren Moss Christensen
Hurtig forbedring af søernes ædelyst

”Det viste sig, at der var et meget højt indhold af gær i vådfoderet, mens vandet ikke fejlede noget. Derfor prøvede vi at tilsætte nogle få promille af Trouws Selko-BE+, og det gav hurtigt en forbedring af søernes ædelyst,” fortæller Palle Hemmingsen. ”Ja, det skal jeg love for,” bifalder Søren Moos Christensen. Efter 3-4 dage rejste søerne sig og åd igen, og efter 3-4 uger var appetitten igen høj. Resultaterne fortæller den positive udvikling: smågrisedødeligheden i farestalden faldt med 20 procent, og søernes reproduktion blev væsentligt forbedret med 17 procent færre omløbere. Det har betydet meget for det økonomiske resultat. 

”Tidligere havde vi mange grise, der blev født, men mange af dem nåede aldrig den krævede vægt- eller aldersgrænse. Der er en kæmpe forskel på, om en orne får godkendelse i KS eller om den kun opnår slagteprisen," siger Søren Moss Christensen. 

Imponerende resultater

Dyrlæge på Solvang Svineavl, Kristian Viekilde, Porcus, er også imponeret af udviklingen: ”Vi har prøvet mange ting på Solvang. Sidste år gik det så op for os, at det måtte være foderanlægget, det var galt med. Det er imponerende resultater, der er opnået med Selko-BE+. I dag er det en helt anden besætning end for et år siden,” siger Kristian Viekilde. Viekilde nævner, at problemerne på Solvang bestod af uspecifik nedstemthed hos søerne. Der er prøvet mange veterinære tiltag på bedriften, nogle gange gik det så bedre, men der kom altid igen et tilbagefald.

Årsager og udfordringer

”Der er ingen tvivl om, at med de høje indeks, som der er på de renracede søer på Solvang, så er de også langt mere følsomme, så de lettere ’vælter’. Nogle gange goldede søerne simpelthen tidligt af. Det er også vigtigt med forholdet mellem søer og smågrise. De kan gøre hinanden bedre, men de kan også gøre hinanden dårligere,” pointerer Kristian Viekilde. Han nævner også, at det giver en faglig tilfredsstillelse som rådgiver og dyrlæge, når man kan finde årsagen til problemer på bedrifterne og afhjælpe. 

”Der er altid en forklaring og en årsag til problemfyldte udfordringer,” siger Kristian Viekilde.

Gær æder aminosyrer

Palle Hemmingsen forklarer her, hvorfor gær er så uønsket i foderet: 

Gær æder vigtige næringsstoffer i foderet, f.eks. aminosyrer som lysin. Ved nedbrydningen dannes kuldioxid og vand. Derved reduceres tørstofindholdet, og foderets næringsmæssige værdi falder. 

Op til 40 procent af foderet kan ’forsvinde’, og samtidig vil det medføre en dårlig smag i foderet. 

I foder-rørstrengene kan der dannes propper af kuldioxid, som betyder, at selve udfodringen bliver for unøjagtig. Ved at tilsætte syre kan man reducere gærvæksten, men gær kan fortsætte med væksten helt ned til pH 1,5. ”Derfor skal gærsvampen ødelægges ’indefra’. Det er denne egenskab, der gør Selko-BE+ så effektiv. Produktet består bl.a. af 7 forskellige syrer med høje pKa værdier. (Jo højere pKa værdi, jo stærkere er syren).

Anderledes tilgang
Viden, analyse og diagnose

Med udgangspunkt i viden, analyse og diagnose, har Trouw har en lidt anderledes tilgang til at løse udfordringer sammen med landmanden. 

”Vi stiller ikke bare en dunk hos landmanden og siger: prøv den. Vores mål er at identificere udfordringerne i stalden for at kunne sætte en effektiv plan i gang. Derfor udtager vi foder- og vandprøver, der sendes til analyse på vores hovedlaboratorie i Boxmeer i Holland. Herudfra kan vi, i samarbejde med dyrlæger, sammensætte en effektiv og tilpasset løsning for at skabe en modstandsdygtig og sund bedrift, som samtidig er en bæredygtig løsning. Gøre mere med færre råvarer,” siger Palle Hemmingsen.

Gratis analyser fra Trouw

Søger flere forbedringer

Palle Hemmingsens indsats på Solvang Svineavl er ikke afsluttet med at tildele Selko-BE+ i vådfodertanken. Sammen med Søren Moos Christensen gennemgås foderanlægget fra kornet rammer kværnen til det færdige vådfoder rammer soens krybbe, for at optimere det sundheds- og ernæringsmæssige. Og det kan måske indebære, at doseringen af Selko-BE+ kan sættes ned.

Trouw Nutrition har for nyligt analyseret antallet af mikroorganismer (målt i enheden CFU) tilstede foderet/skubbemediet på mere end 100 bedrifter i Belgien og Holland. Resultater- ne viser at der er stor variation af antallet af CFU i foderet/skubbemediet. Mindst 20 procent af prøverne fra sidste år indeholdt mere end 5 millioner CFU gærsvampe/gram. Optimalt set skal foder/skubbemedier indeholde mindre end 1 million CFU.

Videnscenter