Undgå skadelige fremmedlegemer med
effektive magnetløsninger i fuldfoderblandere

Maykers
10. februar 2022

Magnetløsninger

Gentagne slagteundersøgelser har vist, at der slagtes alt for mange køer i Danmark med fremmedlegemer i vom- og netmave. 

Desværre kender alt for mange kvægbrugere ikke problemets omfang, fordi mange magnetløsninger til fuldfoderblandere har været næsten virkningsløse, og andre slet ikke har magneter til overvågning af foderets metalforurening. 

En test foretaget af SEGES i 2020 viste således, at karmonterede magneter i Kongskilde/JF-Stoll fuldfoderblandere havde meget lille effektivitet. Testen viste samtidig, at magneter på afskubberarmen på en Kuhn Profile-fuldfoderblander havde større effekt, og at Strautmanns magnetløsning med to magneter på hver snegl var klart bedre end Kongskildes karmagnet og Kuhns magneter.

Ny magnetløsning testet

Nu har SEGES testet en ny magnetløsning fra Grønning Smede- og Maskinforretning til fuldfoderblandere fra Kongskilde/JF-Stoll. Løsningen består af magneter til montering i toppen af blandesneglen og magneter indbygget i en specialfremstillet knivplade. 

Den nye test viser, at det er muligt at rense foderet i blanderen for tilsat ståltråd.

Magneter i foderblanderen vil dog ikke kunne garantere foder uden metalgenstande, og derfor bør foderblandermagneter betragtes som et overvågningsredskab og et supplement til øvrige tiltag mod metalforurening af foder og ikke som en erstatning for god foderhygiejne.

Vigtigt med stor magnetoverflade

Den nye test viser også, at det er vigtigt med en stor magnetoverflade for at sikre en effektiv tilbageholdelse af metal i fuldfoderblandere. Det er desuden vigtigt, at de metalstykker, som magneterne har fanget, ikke kan slides af igen, når blanderen arbejder i foderet. Der bør være magneter, og helst flere, på hver snegl i blanderen.

I løsningen fra Grønning Smede- og Maskinforretning kan knivplademagneten placeres nederst på sneglen og er tilgængelig via en udfodringsluge. Dermed kan den renses, uden at man skal ind og kravle i blanderen.

Knivplademagneten kan monteres i blandere af andre fabrikater med samme boltafstand som Kongskilde, fx Kuhn, BVL og Hi-Spec.

Vedligeholdelse af magneter er afgørende

Generelt er vedligeholdelse af magneter i fuldfoderblandere afgørende for sikring af deres effektivitet og overvågning af metalforurening af foderet. Langt det meste materiale på magneten er foderrester og metalspån. I områder med mange magnetiske sten vil de også være stærkt repræsenteret i fangsten. 

Husk altid at medbringe en pose eller anden beholder til opsamling af magnetfangst, når der renses magneter, så fangsten på magneterne ikke bare ender i foderet igen.

Videnscenter