Svineproducent håber på udbredelse af Active NS

Active NS
28. september 2021

Svineproducent om Active NS

Verner Nielsen er hjemmeblander og får grisene ind ved 8 kg, feder dem op til 110 kg, hvorpå de sælges til slagterier. Den årlige produktion er på 8000 slagtesvin. Med et markant lavt medicinforbrug og dødelighed ligger han lunt i svinget set i forhold til andre FRATS-producenter. Udover svineproduktionen dyrker Verner også korn og raps på 300 ha.

Svineproducent Verner Nielsen, Gølstrup ved Løkken, startede som selvstændig landmand i 1985 og har siden 2009 drevet en FRATS-produktion - og med stor succes. Det er da heller ikke uden grund, at han sidste år blev kårets som Årets Slagtesvineproducent, samt at han 8 år i træk er kåret som årets FRATS-producent af LandboNord.

Mindre lugt i produktionen

Verner Nielsen startede med at bruge produktet i gylletanken, men i dag strør han pulveret ud på spalterne og skyller det ned i kummerne, hver gang der udskiftes grise. Det kræver ikke meget tid og er let at håndtere.

”Som en sidegevinst er lugtgenerne i stalden også væsentligt forbedret. Når konsulenterne kommer og kontrollerer min produktion, siger de, at det ikke lugter i mine stalde”, påpeger Verner Nielsen.

"Alle danske landmænd er jo mere og mere presset i form af flere og flere restriktioner og love - og ikke mindst økonomisk. Derfor kunne det da også være positivt, hvis der blot engang imellem også er lidt medvind i vores branche. Og det kan vel ikke være så vanskeligt at måle sig frem til, om produktet har nogen effekt”, understreger Verner Nielsen.

En god og prisbillig problemløser

”Active NS virker jo hos mig og er økonomisk i brug, derfor kan jeg ikke forstå at myndighederne ikke vil optage produktet på Tenologilisten, da det fuldt ud kan opfylde Danmarks målsætning om at reducere ammoniak fra landbruget med 24%”.

”Min begrundelse for dette er, at jeg har set, at Active NS gør det muligt at reducere lugt- og ammoniak emmissioner i svinestalde med gennemsnitligt 35%.
Derfor er det ikke kun et ønske, men også mit håb, at myndighederne åbner en dør for, at Active NS kommer på Teknologilisten som problemløser i stalde, da det jo også for landmændene er en langt billigere løsning end de eksisterende tekniske løsninger, der findes på markedet. Det kræver jo heller ikke energi, at bruge produktet.

"Alle danske landmænd er jo mere og mere pressede i form af strengere restriktioner og love - og ikke mindst økonomisk. Derfor kunne det da være positivt, hvis der blot engang imellem også er lidt medvind i branchen."

Renlighed og præcision

For Verner Nielsen er renlighed og præcision to vigtige parametre, ikke kun i selve produktionen, men også de fysiske rammer såvel inde som ude. Og hvis der opstår situationer, som ikke passer ind i disse parametre, ja, så handler Verner på disse, indtil de er løst. Dette var da også årsagen til, at han for flere år siden begyndte at anvende Active NS i gyllen. ”Det var træls at skulle snitte halm og lægge det på gylletanken for at etablere flydelag, ligesom det var svært at bibeholde”. Efter at han begyndte at anvende Active NS i gyllen har han konstant et godt og stabilt flydelag.

”At produktet har en effekt, kan jeg konstatere, da vi sidste år fuldstændig kunne tømme en af vores gylletanke på 2000 m3, og efterfølgende se, at der ingen bundfældning var i tanken på gyllevognen.”

Mere om Active NS

FORCE Technology, som er en international og anerkendt teknologisk rådgivningsvirksomhed har siden 2015 gennemført prøveudtagninger og analyser i en dansk svinestald, hvor man tildelte Active NS i gyllen. FORCE Technology har på denne baggrund dokumenteret, at Active NS i hele forsøgsperioden gennemsnitligt reducerer lugt- og ammoniakemission med 35 procent.

FCSI står for Farm Care Service International, og som navnet antyder, handler det for grundlægger Karl Erik Molbech om, at virksomheden skal servicere det internationale landbrug med produkter, der hjælper branchen. Active NS står ligeledes for Active Nitrogen Slurry og henviser til den gavnlige effekt ved at binde kvælstof i jorden, når man bruger additivet i gyllen.

Videnscenter