Svineavl og biosikkerhed
Kersia
29. september 2021

I en verden med vedvarende forandringer og befolkningstilvækst står svinebedrifter over for flere udfordringer end nogensinde før. For at give forbrugerne en risikofri proteinkilde af høj kvalitet, samtidig med at dyrene opdrættes under forhold, der maksimerer deres velfærd og minimerer brugen af antibiotika og miljøpåvirkningen, hvilket alt sammen kræver vedvarende engagement og fokus.

Dyresundhed er afgørende for enhver landmand - det er en betingelse for succes. 

Dette vedvarende engagement og fokus skal ikke kun komme fra landbruget, men fra samfundet som helhed. Kvaliteten og sikkerheden af vores fødevarer afhænger af indsatsen fra alle involverede i den komplekse fødekæde fra 'Gård til gaffel' og fra "Gaffel til gård".

Der er to scenarier: 

  • En stabil sundhedstilstand på bedriften
  • En ubalance i sundhedssituationen på bedriften

Anvendelse af sunde biosikkerhedsforanstaltninger sikrer, at en stabil sundhedstilstand forbliver stabil, og sikrer at en ubalanceret sundhedstilstand igen bliver afbalanceret – dvs. en stabil sundhedstilstand. Syge dyr vil koste en landmand en masse tid og muligvis en masse penge. Dyresundhed er en balance mellem tilstedeværelsen af patogener og dyrenes modstand mod det. 

Hvad er biosikkerhed?

Biosikkerhed er afgørende, fordi det reducerer potentialet for indføring og spredning af sygdomsfremkaldende organismer på, og mellem steder, eller gårde.

Den er baseret på 5 principper: 

  • Eksklusion: Undgå indtræden af mikroorganismer
  • Opdeling: Undgå cirkulation på bedriften
  • Bevaring: Undgå persistens i miljøet
  • Indeslutning: Undgå spredning af mikroorganismer 
  • Forebyggelse: Forebyggelse af infektion hos mennesker
Hvordan kan Kersia hjælpe dig? 

Når bygnings- og arbejdsstrukturen er optimeret, er det afgørende at forbedre biosikkerhedsforanstaltningerne gennem regelmæssige og om nødvendigt målrettede rengørings- og desinfektionsprocedurer og gennem forbedrede beskyttelsesforanstaltninger såsom desinfektion af materialer, udstyr, hænder, støvler, køretøjer, vandsystemer og vand.

Kersia støtter dig med sin ekspertise, viden og topmoderne rengøringsmidler og desinfektionsmidler til et vellykket rengørings-, desinfektions- og beskyttelsesprogram.


(Grå) Vurdering af status 

Analysen på stedet af den aktuelle situation baseret på landbrugernes oplysninger, den visuelle kontrol og de tekniske målinger på bedriften.

(Blå) Rensning 

Effektiv rengøring af overflader og udstyr sikrer den bedst mulige tilstand til desinfektion.

(Grøn) Desinfektion 

Vellykket desinfektion er eliminering af mikroorganismer gennem udvælgelse af et gennemprøvet desinfektionsmiddel, der påføres med den korrekte fortyndingshastighed med tilstrækkelig kontakttid.

(Lilla) Luft desinfektion

Desinfektion via termisk gasning eller ultradifussion® er en vigtig del til at hjælpe med at reducere luftbårne bakterier, skimmelsvampe og vira i svært tilgængelige områder.

(Orange) Beskyttelse 

Beskyttelse, dvs. forebyggelse af indtrængen og spredning af mikroorganismer, er et vigtigt element i et vellykket biosikkerhedsprogram. Foranstaltningerne omfatter støvle- og hjuldyp, vask og desinfektion af køretøjer, udstyr og siloer, personlig hygiejne og kontinuerlig vandbehandling.

Kontakt og yderligere information

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til Kersia rengøringsdesinficerings- og beskyttelsesprogram? Intet problem – i de følgende uger vil vi gå mere i detaljer med oplysninger om alle trin i processen. Derudoverer du velkommen til at kontakte os direkte og sende en chatbesked her.

Videnscenter