Styrk samarbejdet mellem landmand og leverandør - Brug onlinemarkedspladsen

Maykers
28. september 2021

For at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger, er digital forståelse for landmanden og indsamling af data en nødvendighed i en global verden, hvad end vi taler produkter eller prisfastsættelse heraf.

Tilgængeligheden af disse produkt- og markedsinformationer sætter landmanden i stand til at udfordre sine lokale leverandører og finde nye globale spillere på markedet, der måske passer bedre til hans behov. Men sammenligning af globale og lokale leverandører kan være en kompliceret affære, jo flere kriterier der skal tages hensyn til.

Lokale virksomheder så som rådgivere, foderleverandører, dyrlæger, maskinhandlere etc. er pålidelige og værdifulde partnere. De har oftest et langt, stærkt og personligt forhold til landmanden og et indgående kendskab til bedriften, der sætter dem i stand til at yde en optimal service og har landmanden brug for hjælp, er de hurtige til at rykke ud for at løse akutte problemer.

Men i et stærkt globaliseret marked, med hård konkurrence fra udlandet og fokus på bundlinje, vokser landmandens behov i højere og højere grad fra lokale til globale forretningspartnere. Typisk er det prisen, der ligger til grund for skiftet og i den ligning bliver digitalisering og større transparens, som følge heraf, en stadig større udfordring for de lokale forretningspartnere. Derfor er digitalisering af varer, ydelser og services en bydende nødvendighed for at forblive relevant og interessant for de moderne online markedspladser, så landmanden kan sammenligne informationer og priser og træffe de bedste forretningsmæssige beslutninger.

Maykers er en ny online markedsplads som forbinder landmænd og leverandører for at skabe succes for begge parter. Maykers.com gør det lettere at finde, sælge og købe professionelle produkter, services og viden baseret på fair priser og transparente vilkår. For lokale leverandører vil Maykers være et springbræt til et globalt transparent marked og for landmanden er målet at blive en ”one stop shopping partner”, der sparer tid og sikrer den bedste handel.

”Maykers giver os en ny salgskanal til at forøge vores tilstedeværelse på de digitale platforme. Vi får adgang til nye kunder og styrker vores relation til eksisterende. At være en del af Maykers.com er en nødvendighed for os, idet markedet hele tiden udvikler sig.”

- Rune Fredenslund | Reservedelschef hos Lyngfeldt A/S

En digital tilstedeværelse skaber transparens, så landmanden kan tilgå information om hvem, hvor, hvad og hvordan du som leverandør kan hjælpe ham som samarbejdspartner. Den position og værdi du som leverandør har på det lokale marked, vil Maykers.com styrke på det globale såvel som det lokale marked. Til det giver Maykers dig tre forretningsmuligheder, som kan få lokale leverandører til at skille sig ud og blive den foretrukne forretningspartner:

1. GØR DINE LOKALE SERVICES TIL DEN VIGTIGSTE FORSKEL

At være en lokal partner giver dig mulighed for at handle hurtigt. "Fiks det nu" arbejde er en stor fordel, sammenlignet med hvad der tilbydes af globale partnere. Lokale partnere kan derudover implementere de produkter, de sælger direkte på lokationen, eller rådgive landmanden om hvordan de skal bruges. Landmanden kan desuden hente produkterne samme dag eller returnere dem, hvis de mod forventning ikke fungerer. Maykers gør det klart, hvilke tjenester du sælger, til den pris du fastsætter.

2. GØR DEN LOKALE VIDEN TILGÆNGELIG

Hvis en lokal forretning har en specifik ekspertise, bør dette være synligt og tilgængeligt for landmanden. Hos Maykers.com ønsker vi at dele din ekspertise online, så landmændene kan se den, forstå den og komme i kontakt med dig. Disse forbindelser kan blive starten på nye forretningsrelationer.

3. SKAB FORRETNING OMKRING DEN PERSONLIGE SAMTALE

Succesfulde relationer er ofte resultatet af at tage ejerskab over problemer og opfølgende samtaler. Hos Maykers faciliterer vi online samtaler omkring forretningsemner, udfordringer og produkter. Personlige samtaler kan påvirke beslutninger og styrker relationen mellem leverandøren og landmanden.

Gode anmeldelser af din unikke service, ekspertviden og personligt engagement vil gøre det klart, hvorfor landmanden skal handle med sin lokale partner.

Hvis du vil anbefale din lokale leverandør, der ikke findes på Maykers.com, så få ham endelig til at tilmelde sig. Besøg https://www.maykers.com/partner/da-dk/partner-portal og anmode om adgang til platformen.

Maykers tester i øjeblikket platformen og giver danske landmænd mulighed for at være de første til at prøve og give feedback på den. Du belønnes med en værdikupon på 250 kr., som tak.  Alle er velkomne!

Videnscenter