Mød Care4Farm på Maykers.com

Maykers
28. september 2021

Stackview kan måle temperatur, har GPS og er nem at gå til – og den kan købes ved et enkelt klik på Maykers.com

Bedre overvågning af høstede afgrøder

Stackview er opfundet af Care4farm, og startede som et indendørs temperaturspyd. Opfindelsen er senere hen blevet videreudviklet på baggrund af research og brugererfaring, og er i dag et multifunktionelt og multi-anvendeligt produkt, der skaber stor værdi og sikrer bundlinjen for landmanden. 

”Vi vil gerne være synlige online, hvis folk vil søge vores produkter frem. Derfor er Maykers en god platform for os, hvor vi kan få online eksponering og ikke gå på kompromis med den tætte relation med vores kunder,” - Niels Bjerre fra Care4Farm.

Stackview kan måle temperatur, har GPS og er nem at gå til – og den kan købes ved et enkelt klik på Maykers.com

Sådan fungerer StackView

”StackView fungerer sådan, at man køber spyddet og derefter betaler et abonnement for at have det opererende. Abonnementet dækker login til hjemmesiden, simkort, opdatering af software, lagring af data samt fri support hos Care4farm,” siger Niels Bjerre.

Nem og sikker overvågning

Forhøjet temperatur i høstede afgrøder er årligt skyld i tabt værdi og vigtig omsætning. Mange opdager for sent, at de høstede afgrøder har det for varmt, hvilket resulterer i at kornet danner toksiner eller bliver hjemsted for kornsnudebiller og kornmider. Det medfører kvalitetstab og værditab ved salg. Ved at have en konstant overvågning af temperaturen i afgrøderne er det nemmere at reagere hurtigt, så værdien og kvaliteten er sikret. På den måde spares der også omkostninger på unødig beluftning og tilsyn. Det er netop den tanke, der ligger til grund for Care4farms produkt, StackView. Care4farm startede i 2011 med produktet StackView, der måler temperatur i høstede afgrøder. StackView er et robust ”spyd”, der kan tåle både vejr, miljø samt slag, og er for flere landmænd blevet et værdifuldt redskab i hverdagen.

Online tilstedeværelse for kunderne

Stackview er et af mere end 500.000 produkter på Maykers.com, og det er der en hel speciel grund til. Det skal være nemt og tilgængeligt at købe de mest effektive produkter til bedriften på Maykers. Tidligere har StackView været udbudt på messer og gennem Care4Farm, men siden december har det også været muligt at bestille StackView online fra hele landet. 

”Vi vil gerne være synlige online, hvis folk vil søge vores produkter frem. Derfor er Maykers en god platform for os, hvor vi kan få online eksponering og ikke gå på kompromis med den tætte relation med vores kunder,” fortæller Niels Bjerre.

Niels Bjerres forretningside bygger på, at det skal være muligt for alle interesserede at investere i et spyd fra Care4Farm. Den økonomiske gennemsigtighed på Maykers hjælper til at bedre og mere effektiv dialog om produktet og dets muligheder, da StackView leverer den bedste værdi ved at blive brugt, hvor den ofte har tjent sig hjem ved første notifikation på temperaturstigning. 

Bedre kvalitet - større udbytte

Via PC, tablet og smartphone, kan brugeren logge ind på en enkel og nem brugerflade for at se temperaturen fra spyddet eller spyddene. Ligeledes er det muligt at indsætte spyddet til at notere forskellige værdier, så man får en meddelelse på mail, hvis temperaturen overskrider de valgte grænser. 

”Stiger temperaturen over grænsen, der fastsættes per spyd, modtager man besked og kan sætte rettidigt ind med for eksempel beluftning eller afdækning, afhængig af afgrøde. Herved undgår man kvalitetstab, der sker via insekter, fugt og toksiner med varmeudvikling og værditab til følge"

”De er nemme og brugervenlige og virker uafhængigt af vejr og miljø. Vores spyd er trådløse, og kan derfor placeres alle steder. De har fem gange bedre dækning end en telefon, så de kan også stå på marker og kølehuse, hvor der normalt ikke er mobildækning. Derudover er de robuste, så de tåler at blive anvendt i afgrøder såvel som kartofler eller roer, i jord eller at blive transporteret fra A til B uden problemer.”


Multifunktionelt værktøj

”Man kan have StackView på planlagre, i stålsiloer, i kuler på marken og i kølehuse. Derudover anvendes StackView ofte til måling af jordtemperatur på specifikke marker før lægning og såning af afgrøder, der er særligt følsomme overfor jordtemperatur. Jord og lufttemperaturen i specifikke afgrøder er også værdifuld at kende, når man skal sprøjte med temperaturfølsom plantebeskyttelse,” fortæller Niels Bjerre og fortsætter: 

”StackView er en mobil og nem måde at have det overblik, man før skulle være fysisk til stede for at afgøre. Alt logges på hjemmesiden, som kan tilgås gennem PC, tablet eller en smartphone. Det har været en del af vores udvikling af produktet, at det skal kunne opereres af alle.”

StackView er udstyret med et batteri med en levetid på op til 10 år. Landmænd har typisk mellem 1 og 20 spyd, og der er en delefunktion i spyddene, så man kan samle forskellige spyd i samme gruppe, og give adgang til specifikke brugere

Online kursus til alle nye brugere

Det er vigtigt for Niels Bjerre, at kunder får en oplevelse af, at de ikke kun investerer i et produkt, men at det bliver en aktiv del af hverdagen på bedriften. Derfor bliver man automatisk tilbudt et online kursus om brugen af produktet, når man investerer i et StackView spyd fra Care4farm.

Videnscenter