God yverhygiejne i malkerobotter - forbedrer mælkekvaliteten og forhindrer infektioner
Kersia
28. september 2021

Som ved konventionel mælkeproduktion kræver det både en god hygiejne-procedure og kvalitetsprodukter, at tage sig af yveret før og efter malkningen. Når du bruger robotter, er der ikke et menneske til at udføre en manuel kontrol af yveret og derfor er det afgørende at du opnår en begrænsning af snavsede køer samt arbejder i kontrollerede miljøer. God yverpleje og rengøring af børster, før og efter malkning, er derfor nøglen til at optimere din profit.

Effektiv yverpleje og robot-rensning reducerer infektioner og nedsætter malketiden.

Før malkning skal patterne rengøres eller desinficeres for at reducere kontaminering af mælk med patogener. Denne rengøring kan også stimulere mælkeproduktionen takket være en børste- eller rengøringskop-aktion. Undersøgelser viser at man kan opnå en reduktion i malketiden på op mod 10 - 20 %. Teknikken bruges også til at evaluere yverets sundhedstilstand, hvor de første mælkestråler screenes af robotten. Ved at sammenligne resultatet med en tidligere malkning, kan man identificere eventuelle ændringer i mælkens sammensætning. Det er meget vigtigt at børsterne, rengøringskop (eller kopsæt) rengøres mellem hver ko, da de udgør de mest kritiske punkter for eventuel smittespredning eller krydskontaminering.

Til rengøring af børster, rengøringskop og klynger kan du bruge midlet PERFO GRIF. Med dette Kersia-produkt, baseret på pereddikesyre opnår du en hurtig og effektiv desinfektion af udstyret.

Effektiv efterpleje af patterne stopper kontaminering og smittespredning.

Efter malkning, skal patterne desinficeres for at begrænse bakterier på pattehuden og for at forebygge penetrering af bakterier, før pattekanalerne lukkes.  Køer er meget følsomme over for infektion efter malkning, så det er vigtigt at forebygge kontaminering af miljøbakterier mellem 2 malkeperioder.
Herudover er pattehuden meget udsat grundet det tryk, den udsættes for under malkning; især med robotsystemer, hvor en ko kan blive malket op til 2,7 gangen om dagen i gennemsnit. Det er derfor også afgørende at tilføre fugtende og beskyttende hudplejekomponenter i din efter-malkning-procedure.

Hypred Quick Spray desinficerer og beskytter dine køer.

Til dette formål tilbyder Kersia produktet HYPRED QUICK SPRAY, som er særligt velegnet i robotter. Dette produkt vil hovedsageligt blive anvendt efter malkning, men det kan også anvendes før malkning, til rengøring og desinfektion.
Hypered Quick Spray har en kraftig desinficerende virkning og er baseret på LSA ®, som er et aktivt kompleks af hydroxysyrer, bestående af mælkesyre og salicylsyre. Foruden at være effektiv mod de bakterier, som forårsager mastitis, har det også en positiv kosmetisk virkning. Dette takket være mælkesyren, som er et naturligt kosmetisk molekyle med en blødgørende virkning. Formlen er desuden forstærket med de fugtbevarende midler: propylenglykol og glycerol.
HYPRED QUICK SPRAY kan selvfølgelig også bruges som pattespray i IKKE-robotbesætninger.

Find flere Kersia-produkter, eller chat direkte med vores malkerobot-hygiejneeksperter for mere information.

Videnscenter