Biosikkerhedsløsninger til svineavl: Desinfektion

Kersia
29. september 2021

Efter grundig rengøring af miljøet er det vigtigt at gennemføre en vellykket desinfektion.

Husk: Vellykket desinfektion er eliminering af mikroorganismer gennem valg af et gennemprøvet desinfektionsmiddel, der påføres med den korrekte dosering og med tilstrækkelig kontakttid. 

Desinfektionsprocessen

Under påføring af desinfektionsmidlet er det afgørende, at alle områder kommer i kontakt med desinfektionsmidlet – dvs. gulv, væg, tag men også de svært tilgængelige områder.

Standarddesinficering

Afhængigt af de udfordringer, din gård står over for, kan valget af et desinfektionsmiddel variere. Ikke desto mindre er det vigtigt at vælge et bredspektret desinfektionsmiddel, som også er effektivt på resterende organisk materiale, da det er til stede selv efter en grundig rengøring.

Hypred Force 7 er et  glutaraldehyd og kvartært ammoniumbaseret desinfektionsmiddel med et bredt spektrum af aktivitet mod bakterier, vira og gær. Den er effektiv i resterne af organisk materiale og kan anvendes på overflader og udstyr ved sprøjtning, skumning og dypning.

Anbefalet brug:

  • Bactericidal 0,75% / ≥ 30 min. 
  • Virucidal 1,00% / ≥ 30 min. 
  • Gæricidal 0,50% / ≥30 min.
Brug den rette mængde

Eksempel på beregning

1. Oplysninger om beregningsgrundlag:

  • Total overflade (jord, vægge og loft) ≈ 3x jordoverflade 
  • Samlet overflade multiplikator = 3 
  • Løsnings Anvendelse Hastighed = 300 ml/m² 

Desinfektion fra luften

Desinfektion af luften gennem røg, gasning eller Ultradiffusion® er afgørende for at reducere luftbårne bakterier, skimmelsvampe og vira i svært tilgængelige områder. Dette giver en komplet og endelig beskyttelse i et terminaldesinficeringsprogram før indsættelse af husdyr.

Tåge desinfektion fra luften

Hypred Force 7 er testet  virucidal og bactericidal (NFT 72180)  med en dosering på 2,6 ml/m³  ved omgivelsestemperatur og  4 timers kontakttid. Hypred Force 7 kan bruges som  andet trin og for at kunne desinficere svært tilgængelige områder.

Desinfektion fra luften ved ultradiffusion®

Desinfektion via Ultradifussion® er et vigtigt skridt til at reducere luftbårne bakterier, skimmelsvampe og vira i svært tilgængelige områder eller i områder, hvor en våd desinfektion ikke er mulig.
ULTRADIFFUSION® er en 2. desinfektion og kan bruges i stalde, kontrolrum og siloer.

FUMAGRI HA

En baktericid, virucidal, yeasticidal og fungicidal desinfektionsmiddel med glykolsyre. Laboratorie testet i forebyggelse mod Aspergillus, effektiv mod Salmonella, bakterier og skimmelsvampe. Bionedbrydelig, ikke pletteret, ikke ætsende på stål og aluminium og ensartet diffusion af desinfektionsmiddel. Velegnet til rugerier og fodersiloer.

Kontakt og information

Vil du vide mere om rengøring, eller har du spørgsmål til Kersias rengørings-desinficerings- og beskyttelsesprogram? Intet problem - de følgende uger vil vi gå mere i detaljer med oplysninger om alle trin i processen. Derudover er du velkommen til at kontakte os direkte og sende os en chatbesked direkte her.

Videnscenter