Biosikkerhedsløsninger til svineavl: Beskyttelse

Kersia
29. september 2021

Efter vellykket rengøring og desinfektion er det vigtigt at holde dyremiljøet rent, forhindre indtrængen og spredning af mikroorganismer. Forebyggelse af dette kræver en kombination af: 

Eftersyn af: bygninger, vægge, ventilationssystem osv.

Og biosikkerhedsforanstaltninger: strøelse, vandbehandling, rengøring og rensning af vandsystem, køretøjer, støvler, udstyr og personalehygiejne

Beskyttelse: En trinvis tilgang

Husk: Beskyttelse, dvs. forebyggelse af indtrængen og spredning af mikroorganismer, er en vigtig del i et vellykket biosikkerhedsprogram. Foranstaltningerne omfatter støvlevask-dyp, vask og desinfektion af køretøjer, udstyr og siloer, personlig hygiejne og kontinuerlig vandbehandling.

Transport af:

Køretøjer, dyr og mennesker

Transport kommer i mange former på tværs af branchen og er til stede i alle dele af proceskæden. Levende dyrekøretøjer til foderbusser kan udgøre en  betydelig sikkerhedsrisiko i spredningen af sygdomme. Kersia-løsningerne spænder fra ind- og udstigningssted for hjul til intern rengøring af transportkøretøjer, desinfektion af støvle og hånddesinficering.

Når du flytter fra et område til et andet, er det vigtigt at desinficere støvler eller køretøjets hjul for at forhindre indtrængen, omsætning og spredning af en sygdom.

Hjul- og fod dyb med VIREX

Når du flytter fra et område til et andet, er det vigtigt at desinficere støvler eller køretøjets hjul for at forhindre indtrængen, omsætning og spredning af en sygdom.

VIREX 

Virex er et pulverdesinfektionsmiddel med et bredt spektrum af aktivitet, der er effektivt mod bakterier, gær og vira til overflader, udstyr, fodbade og køretøjer.

Aktiv klor genereret fra prækursorer.

 • 1% baktericidal & virucidal / ≥ 30 min.
 • 3% gæricidal / ≥ 30 min.
Rengøring af køretøjer med AGRIMAT

Et specialiseret alkalisk vaskemiddel til rengøring og fjernelse af statiske film, mineralske fedtstoffer og olier, dieseloliepletter og bremsestøv. Effektiv på sorte mærker og gummidæk.

Anvendelse: Køretøjets karrosserier og materialer: dosering på 2 til 3%
Motorer, udstyr meget beskidt: dosering på 15 til 20%

1) Påfør opløsningen med en sprøjte eller skumpistol, der går fra bund til top
2) Indvirkningstid mindst 5 minutter
3) Skyl med vand, helst ved højt tryk.

Hånddesinficering med desinfektionsopløsning

En bredspektret opløsning med baktericidal, gæricidal, fungicidal og virucidal effekt. Klar til brug uden skylning og egnet til hyppig brug. Duft og farvestof fri.

 • Vask dine hænder først. 
 • Læg 3 ml i din hånd og gnid dine hænder afhængigt af 
 • ønskede effekt:
  • 30 sekunder - baktericidal, gæricidal og svampedræbende effekt.
  • 90 sekunder - baktericidal, gæricidal, svampecid og virucidal aktivitet.


 • Skyl eller tør ikke dine hænder.
Vand

Vandbehandling med AGACID 5000

Rent vand er afgørende for sunde grise. Forurenet vand fører ikke kun til sygdomme, men det kan også have en betydelig indvirkning på vækst og produktivitet. Undersøgelser viser, at svin med vand af god kvalitet vokser hurtigere og sundere, hvilket reducerer behovet for antibiotikabehandling. Kersia's tilgang til at tilbyde sundt og rent vand til dine dyr opnås gennem et omfattende vandhygiejneprogram, der indeholder 4 nødvendige trin:

1) Foretage vandanalyse

2) Rene rør og drikkenipler både internt og eksternt

3) Desinficere rene tanke og rør indefra, bruge en "stød-desinfektion"

4) Kontinuerlig vandbehandling

Det er vigtigt, at ingen del af vandsystemet overses i rengørings- og desinfektionsproceduren.

AGACID 5000 er et pereddikesyre vanddesinficeringsmiddel til stød eller kontinuerlig behandling. Det har en baktericid effekt for drikkevand,  samt  forsurende, afkalkning og rengøringsegenskaber  

Støddesinficering med AGACID 5000

Efter en god rengøring af rørene gør en støddesinficering mellem to hold det muligt at reducere mikrobielle udfordringer. Til denne brug pumpes det ufortyndede produkt i vandet ved hjælp af en automatisk pumpe ved en 2% iblanding for en støddesinficering, og skyl derefter rørerne

Kontinuerlig vandbehandling med Agacid 5000Vand

Løbende vandbehandling med produkter som AGACIF 5000 er afgørende for at sikre, at mikrobielle niveauer forbliver lave, og for at forhindre ophobning af biofilm.

Når rørene er renset og desinficeret, pumpes det ufortyndede produkt i vandet ved hjælp af en automatisk pumpe ved en koncentration på 0,02% i 60 sekunders kontakttid, før dyret drikker vandet

I stierne
Forebyggende foranstaltninger

Strøelse Pulver med ENVIREX+

Desinficering af strøelsespulver med stærk absorptionskapacitet baseret på et mineralkompleks og 2% VIREX. Det giver en neutral pH-værdi på 7 (+/- 0,5), en frisk forårsaroma, en stærk reduktion i ammoniaklugten, klistrer ikke på  hænderne og er let at sprede.

FORDELE VED ENVIREX+

 • Har vist sig at absorbere mere end 120% af sin egen vægt, dvs næsten tre gange så meget som kalk.
 • Neutral pH-værdi (7 +/- 0,5)
 • Nemt produkt at strø ud
 • Sætter sig hurtigt på gulvet, når det bruges
 • Bedre luftkvalitet takket være binding af ammoniak og en frisk, langvarig aroma

Bactericidal ved brug af 300 g /m² og en kontakttid ≥ 120 min.

Kontakt og information

Vil du vide mere om rengøring, eller har du spørgsmål til Kersias rengørings-desinficerings- og beskyttelsesprogram? Intet problem - de følgende uger vil vi gå mere i detaljer med oplysninger om alle trin i processen. Derudover er du velkommen til at kontakte os direkte og sende os en chatbesked direkte her.

Videnscenter