Bevar kvaliteten af dit høstudbytte med disse 4 tricks

Maykers
29. september 2021

Om din høst skal sælges videre, benyttes som foder eller bruges i stalden, er det vigtigt at intet gårtil spilde, især et år som i år, som ikke har været et rekord høstår. Spild har en direkte økonomiske konsekvens, og derfor er det vigtigt at bevare både kvalitet og mængde af udbyttet efter høst. Du har en værdifuld avl, der skal lagres og passes på. 

Udbyttet i år er præget af det ustadige vejr, Danmark har været ramt af siden april. Nu handler det derfor om at bevare både kvalitet og mængde efter høst, for at sikre det bedste økonomiske udbytte af dine høstede afgrøder.

Forhold som forhøjet temperatur eller høj vandprocent i høstede afgrøder er årligt skyld i tabt værdiog vigtig omsætning. Mange opdager for sent, at de høstede afgrøder har det for varmt, hvilket resulterer i at kornet danner toksiner eller bliver hjemsted for kornsnudebiller og kornmider. Det medfører kvalitetstab og værditab ved salg. Det gør du bedst ved at være opmærksom på din opbevaring, inden kornet skal sælges eller bruges. Her er fire tips til bedre at sikre dit udbytte efter høst.

Gør grundigt rent før opbevaring
1. Rengøring

Inden høst, hvor din silo eller planlager er tom, er det en god ide at lave en omfattende rengøringog ventilering. På den måde fjerner du støv, der har hobet sig op fra sidste høst. Og netop støv minimerer luftgennemstrømningen gennem kornet, så det ikke tørres korrektunder lagring. Grundig rengøring af din tomme kornopbevaringsfacilitet er også med til at bekæmpe skadedyr, der normalt nyder godt af dit restkorn over sommeren. Vær opmærksom på skadedyr, og hvordan du som konventionel landmand bedst bekæmper dem. Hvis du er økologisk landmand, er det endnu mere vigtigt at have fokus på en grundig rengøring inden høsten, da du yderligere sårbar overfor skadedyr

Flowmeter

Et flowmeter er udarbejdet til at måle luftgennemstrømningen i din kornstak. Du kan se lufthastigheden og hvor meget luft, der strømmer igennem. Det er vigtigt at have en lufthastighed på mindst 0.6 meter per minut. Et flowmeter er nemt af flytte, så du nemt kan måle i hele stakken.  

Tør din korn så snart den er på lager
2. Tørring 

Det har været en våd høst i august, og vandprocenten er nogle steder meget høj. Alene af den grund er det utroligt vigtigt at køle dine afgrøder ned lige efter høst. På den måde sikrerdu, at dit korn forbliver en sund og værdifuld vare for dig. Juli måned var en meget varm måned med høstdage på op til 30 grader og nætter over 20 grader. Selvom høstede afgrøder i juli har indeholdt en lav vandprocent, og er høsten blevet lagret varm og tør, der kan stadig være risiko forfugt og forhøjet temperatur. Tør gerne dit korn så snart det kommer på lager, og vær opmærksom på fugtigheden og temperaturen gennem hele opbevaringen. På den måde sørger du for, at intet af dit udbyttegår til spilde under lagring.

Prøvetagning

Tag prøver af din avl med et kornspyd. På den måde kan du danne dig et overblik over kvaliteten af afgrøden, så du nemmere kan optimere på temperatur eller tørring. 

Overvåg temperaturen ofte
3. Temperaturmåling

Hold øje med temperaturen i dine høstede afgrøder. Du skal tørre dit korn til din ønskede vandprocent så hurtigt som muligt, og det tørre korn skal nedkøles helt ned til 3 til 7 grader celsius for at undgå fugt. Korn er levende, og alt efter høstbetingelserne kan selve kernen have en høj temperatur. Det kan derfor være rigtig godt at overvære temperaturen, så du altid er opmærksom på afgrødernes kvalitet. Efteråret og vintrene har de seneste år vist sig fra de mildere sider, hvor temperaturer under frysepunktet kan tælles på to hænder. De milde sæsoner gør også, at du ikke kan forvente, at kornet automatisk falder i temperatur. Det skal hjælpes lidt på vej.

Temperaturmåler

Temperaturmålere fra bl.a. Supertech Agroline og Care4Farm kan bruges til at måle temperatur i høstede afgrøder. Der findes mange temperaturmålere på markedet som kan måle og reportere forskelligt. For kontaktløs måling kan man med fordel undersøge produktet StackView, som er et ”spyd” der sættes i stakken og viser temperatur direkte på smartphone, PC eller tablet. Det kan også nemt flyttes, hvis man vil have målinger fra et bredt område. 

Kontroller temperatur og fugtighed
4. Overvågning

Det siger sig selv, at hvis du overvåger dine afgrøder nøje, så du øger sandsynligheden for fortsat at have en værdifuld vare på lager. Det bliver anbefalet, at du kontrollerer kornet mindst to gange om måneden, når det er lagerfast, og hyppigere indtil fastheden indtræffer. Kontroller temperatur og vandindhold flere steder i din stak, så du får et mere nøjagtigt øjebliksbillede. Prøv også at være opmærksom på kornets lugt. Kornets duft afslører hurtigt, om der er noget galt i stakken. 

Ekstra tilbehør til kornopbevaring

Om du opbevarer din avl til eget brug eller til videresalg, og om du bruger planlager, gastætte siloer eller amerikaner siloer – så er det vigtigt at have udstyret i orden. Vi har samlet en masse værdifuldt tilbehør til dig, der kan sikre, at du er godt kørende direkte efter din høst. 

Høst og opbevaring
Videnscenter