Betydningen af smågrisens foderindtag før og efter fravænning
Trouw Nutrition 
28. september 2021

Antallet af levendefødte grise er steget markant de senere år. Dog er søernes mælkeproduktion ikke steget lige så meget. Det betyder, at mælken skal fordeles blandt et større antal smågrise i løbet af laktationsperioden, hvilket potentielt kan resultere i flere undervægtige grise ved fravænning.

Skiftet fra soens mælk til fast føde kan være et dramatisk skifte for en nyligt fravænnet smågris. Dog er det ikke den eneste ændring, som smågrisene oplever under fravænningen. Størrelsen på stien, udformningen af fodringssystemerne, antallet af grise i den enkelte sti og reguleringen af klimaet varierer meget - især mellem besætninger. Uanset de hygiejniske forhold og standarder opdager de fleste svineproducenter, at deres smågrise holder op med at æde på dette tidspunkt. Fodring i farestalden hjælper med at modne tarmsystemet, øger enzymproduktionen (amylase, maltase, sukrose, peptidaser) og minimerer energiunderskuddet ved fravænning.

Fravænningsfoder

Det er meget vigtigt, at fravænningsfoderet er optimalt udformet, og især er foderets indhold af biotilgængelige aminosyrer altafgørende for grisenes vækst. Jo lavere deres vægt ved fravænning, desto højere er foderkravene. En lavere vægt ved fravænning kræver foder, som indeholder let fordøjelige råvarer, såsom mælk og blodplasma (blodplasma er dog ikke lovligt i Storbritannien og OUA-produktion).

Trouw Nutrition  har optimeret proteindelen af kosten og bruger højtfordøjelige proteinkilder med optimal aminosyresammensætning. Dette opnås ved at kombinere mælkeprotein og behandlet, letfordøjeligt sojaprotein, så en maksimal andel af proteinet absorberes og udnyttes. Dette reducerer også andelen af ufordøjet protein.

Stivelsesfordøjelighed

Stivelsesfordøjelighed er det andet kardinalpunkt, da dette kompromitteres i de første uger efter fravænning. Fravænningsfoderet er grisens første møde med stivelse. De har ikke tidligere haft behov for at producere stivelsesenzymer (amylaser), og lav sekretion af disse enzymer i tyndtarmen er sandsynligvis den primære årsag til den lave stivelsesfordøjelighed.

Optimal formaling og varmebehandling kan gøre stivelseskornene nemmere at fordøje, men effekten af varmebehandlingen vil variere med stivelseskilden (dvs. hvede, byg og havre). Ufordøjet stivelse og protein giver et substrat til mikrobiotaen og kan danne grundlaget for patogene mikroorganismer, der øger risikoen for diarré hos smågrise.

Løsningen har indtil videre været tildeling af medicinsk zink i foderet, men dets brug skal udfases senest i juni 2022, men kunne fremskyndes for at begynde tidligere fra et politisk synspunkt?.

BigVitaal koncept

Med det beviste BigVitaal total koncept fra Trouw Nutrition bliver der sørget for optimal præstation, hvilket gør dine smågrise i stand til at vokse hurtigere og samtidig forblive sunde. Dette koncept blev bevist i SEGES-forsøget  i september 2018, men det blev ikke kun bevist, at det er muligt at fodre smågrise uden zink, men også at det faktisk kan give en højere vækstrate, bedre foderforbrug og en lavere dødelighed efter fravænning. På samme tid var den overordnede kvalitet af smågrisene højere, hvilket selvfølgelig giver indlysende produktionsfordele for landmanden.

Selko PH

En meget stor og yderst vigtig del af selve BigVitaal konceptet er anvendelsen af Selko pH i drikkevandet.

Smågrise er som tidligere nævnt ved fravænning særligt sårbare, idet deres mave-/tarmflora stadig er under udvikling.

Tilstedeværelsen af uønskede bakterier såsom E.Coli og Salmonella kan derfor lede til direkte skader på mave-/tarmsystemet, diarré og deraf følgende dårlig effektivitet.

De ”bufferede” organiske syrer i Selko-pH reducerer E. coli og salmonellaniveauer i mave-/tarmfloraen og medvirker til at bevare og endda øge forekomsten af mælkesyrebakterier.

Den synergistiske blanding af frie organiske syrer i Selko pH reducerer pH værdien og foderets bufferkapacitet i grisens mave, dette er særligt vigtigt for unge dyr, da pH værdien her er relativ høj.

Det at de organiske syrer som anvendes i Selko pH er ”bufferede” er et vigtigt skridt mod opnåelsen af det bedst mulige mave-/tarm miljø hos grisene. Sammenlignet med ”non-bufferede” organiske syrer er produktet mere sikkert og kan benyttes i en mere fleksibel dosering, da pH værdien i drikkevand tilsat Selko pH ikke kommer under 3,5.


Klik her for at se BigVitaal's side.

Produkter til griseproduktion
Videnscenter